Bli medlem

Vil du bli medlem i KFSS?

KFSS vil gi deg påfyll i din sykepleiehverdag. Gjennom vårt tidsskrift kan du lese om tidsaktuelle tema om fag og tro, du vil kunne delta på konferanser og temakvelder og delta på internasjonale konferanser og delta i bønnenettverk.

Slik blir du medlem:

Send e-post til: kfss@kfss.no med denne informasjonen:

Navn:

Adresse:

Postnummer og sted:

Telefonnummer:

Fødselsår:

E-post:

Du vil da motta vårt medlemsblad “Tidsskrift for fag og tro”, samt at du har mulighet til å søke støtte til å delta på arrangement i regi av KFSS eller NCFI.

Medlemskontingent: kr 450,- pr år