Nurses Christian Fellowship International

KFSS er også en del av en internasjonal organisasjon NCFI. Vi deltar på ulike kongresser i deres regi. KFSS er støttemedlem i “Menneskeverd” og samarbeider også med Kristent forum for helsepersonell og Norges kristelige legeforening, samt diakonale høgskoler.