Om KFSS

Vårt formål er:

– Å samle sykepleiere og sykepleierstudenter for å hjelpe dem til å utøve helhetlig omsorg i overensstemmelse med kristen tro og etikk

– Formidle den kristne tro og det kristne menneskesyn i utdanning, yrke og samfunnsliv.

– Ivareta og styrke den åndelige dimensjon i sykepleiens teori og praksis.

KFSS gir tilhørighet i et nasjonalt fellesskap av sykepleiere og studenter som ser verdien av åndelig omsorg i sykepleiefaget og til å motivere til helhetlig tenkning. KFSS arrangerer fagdager og seminarer alene eller sammen med andre organisasjoner eller høyskoler. Organisasjonen gir mulighet til lokale studiegrupper og bønnegrupper.