Styret

Britt Kuven

Britt Kuven

Leder

Bosted: Bergen
Utdanning: Sykepleier
Stilling: Jobber på Høgskolen på Vestlandet

Marianne Fresjarå Abdalla

Marianne Fresjarå Abdalla

Internasjonal kontakt

Bosted: Larvik
Utdanning: Sykepleier. Videreutdanning i psykisk helsearbeid. Master i psykisk helsearbeid
Stilling: Ambulant akutteam, Søndre Vestfold DPS, Sykehuset i Vestfold.

Helga Johanne Iversen Skartveit

Helga Johanne Iversen Skartveit

Kasserer

Bosted: Sogn og Fjordane
Utdanning: Sykepleier med videreutdanning som helsesøster.
Stilling: helsesøster og arbeider nå som helsesøster og prosjektleder innen foreldreveiledning.

Marte Bygstad Landro

Marte Bygstad Landro

Styremedlem

Bosted: Bergen
Utdanning: Sykepleier
Stilling: DescriptionHøgskulelektor/PhD stipendiat

Mariane Hjellvik

Mariane Hjellvik

Sekretær og medlemsansvarlig

Bosted: Bergen
Utdanning: Sykepleier.
Stilling: Har jobbet på revmatologisk avdeling på Haukeland, men er nå i morspermisjon.

Marit Grødem

Marit Grødem

Bønneansvarlig

Bosted: Bergen
Utdanning: Sykepleier
Stilling: Jobber på Barne og Ungdomsklinikken på Haukeland