Tidsskriftet: Fag og tro

Vi gir ut “Tidsskrift for fag og tro” tre ganger i året, der hvert år har sitt hovedtema. Tidsskriftet har et eget redaksjonsutvalg. Arbeidet med tidsskriftet er utelukkende basert på frivillig innsats.