Vår visjon

KFSS motiverer sykepleiere og sykepleierstudenter til å utøve helhetlig sykepleie. Vi har et særlig fokus på det åndelige aspektet i sykepleien, både i teori og i praksis. Vi tror at mennesker trenger å bli møtt med kjærlighet.